Forskningsrådet inviterer til nasjonalt møte om Forskningsinfrastruktur for CCS

Tid og Sted:

Dato:   Fredag 29. April 2016

Tid:      kl. 10:00-15:00

Sted:    Forskningsrådet, Lysaker

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Møterom Abel

 

Agenda for møtet:

Orientering om ECCSEL prosjektet v/Sverre Quale og Volker Röhling

  • Formålet med ECCSEL
  • Status og veien videre
  • Hvordan få tilgang (access) til eksisterende forskningsinfrastrukturer i ECCSEL

Nytt på CCS fronten v/Forskningsrådet og Gassnova

  • FoU, Demo og mulighetsstudiene
  • ACT utlysningen (ERA-NET cofund CCS)
  • Nyheter fra TCM

ECCSEL Norway CCS RI v/Morten Grønli og Olav Bolland

  • Hensikten med å etablere den nasjonal noden for ECCSEL
  • Infrastrukturer finansiert gjennom det nasjonale Infrastrukturprogrammet
  • Framtidige behov
  • Arbeidet fram mot en ny Infrastruktursøknad høsten 2016

 

Påmelding:

Link til påmeldingsskjema: https://ntnu.wufoo.eu/forms/eccsel/

 

Publikasjoner:

Link til ECCSEL sin Forretningsplan (Business plan) finnere dere nedenfor.

ECCSEL Business Plan – Final
Abstract: This ECCSEL Business Plan serves as a prospectus summarising the commercial, statutory, financial and operational basis of ECCSEL beyond 2015. The document intends to justify why ECCSEL is to be established as a legal entity by a consortium of governmental bodies with an option for involving inter-governmental organisations.
Link: http://www.eccsel.org/SciPublicationsData.aspx?IdPublication=316&IdType=327

Andre nyttige dokumenter og publikasjoner finner dere her

 

Med vennlig hilsen

 

Sverre Quale, Prosjektdirektør ECCSEL, NTNU

Åse Slagtern, Spesialrådgiver, Forskningsrådet – CLIMIT

Morten Grønli, Møtekoordinator, NTNU