«Grønn Fase» – 50.000 kr for beste idé

«Grønn Fase» søker ideer til innovative løsninger for å skape en mer bærekraftig fremtid. Beste idé premieres med 50.000 kroner, og prisen deles ut på årets Norges Forskningsråds Energiforskningskonferanse 26. mai. Mer om prisen her: http://gronnfase.blogspot.no/p/grnn-fases-energipris.html

«Grønn Fase» ( http://gronnfase.org/ ) er en tankesmie med stipendiater og masterstudenter som jobber med miljøvennlig energi, primært knyttet til de 11 forskningssentrene for miljøvenlig energi (FME) i Norge. Tankesmia ble startet i 2009, og arbeider på oppdrag fra OED, med en ‘driftsstøtte’ på 50 000 kroner årlig derfra (det vil med andre ord si hovedsaklig frivillig arbeid fra stipendiater rundt om i landet. Den overordnede oppgaven til Grønn Fase er å gi innspill til den politiske ledelsen og embetsverket i OED om hvordan Norge kan bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene.

Som del av avtalen med OED, har vi hvert andre år delt ut en pris på 50 000 for beste idé/konsept/prosjektskisse som fremmer miljø- og klimavennlig energi, der studenter og stipendiater ved høgskoler og universitet i Norge kan delta. (Se under fanen Energipris på nettsidene våre.) I 2016 deles prisen ut for fjerde og siste gang, og det gjøres under Norges Forskningsråds Energiforskningskonferanse 26. mai, av olje- og energiminister Tord Lien.

Groenn_fase_energipris.indd