PhD Defense, Feb. 5, Robin Wegge

Mr. Robin Wegge of Ruhr-Universität Bochum has submitted the following academic thesis: Thermodynamic Properties of the (Argon + Carbon Dioxide) System: Instrument Development with Density and Speed-of-Sound Measurements The defence will take place on February 5, 2016 at Ruhr-Universität Bochum in the engineer’s building ‚IC. The assessment committee consists of: Head: Prof. Dr.-Ing. Viktor Scherer 1st Reviewer: Read More


SINTEF-seminar: Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?

For å nå 2-gradersmålet, må verden ta i bruk teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Ikke bare fra industriutslipp og kraftproduksjon, men også fra biomasse. Paris-avtalen betyr at CO2-håndtering (CCS) også må bidra til løsninger som fjerner CO2-molekyler fra naturens kretsløp. Norge har interesse av at CCS får en vid utbredelse, blant annet Read More