Bellona og SINTEF ønsker velkommen til Bioforum med fokus på karbonnegative løsninger 16. november 2015

16. november inviterer Bellona og SINTEF til Bioforum med fokus på karbonnegative løsninger, herunder Bio-CCS: kombinasjonen av bærekraftig biomasse med karbonfangst- og lagring. Ved å fange og lagre CO2 fra det naturlige kretsløpet, vil Bio-CCS fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og dermed bremse – kanskje til og med reversere – klimaforandringene. Siste rapport fra FNs klimapanel (IPCC) fremhever nødvendigheten av nettop Bio-CCS for å nå to-graders målet. Men Bio-CCS avhenger både av bærekraftig bioenergi og bygging av CCS-anlegg. Hva er dermed status for Bio-CCS i dag og hvilke virkemidler kan vi ta i bruk for å fremskynde utrullingen?

Med dette som bakteppe, vil det være presentasjoner av siste nytt fra EBTP og andre EU fora, mulighetene for å belønne karbonnegative utslipp gjennom reform av EUs kvotehandelsystem, nye utlysninger og muligheter i Horizon 2020, det Internasjonale Energibyråets seneste Bio-CCS arbeid og av marin biomasseproduksjon som klimatiltak.

Sted: Bellonas kontor på Vulkan i Oslo

Tid: 09:30-14:00

http://bellona.no/event/bellona-og-sintef-onsker-velkommen-til-bioforum-med-fokus-pa-karbonnegative-losninger-16-november-2015.

Påmelding: påmeldingslink

Agenda

Fra 09:30

Kaffe

10:00-10:15

Velkommen

10:15-10:45

Siste nytt fra EU: Karbonnegativ fremtid med Bio-CCS i sikte? v/ Marika Andersen, Bellona Europa

10:45-11:15

Presentasjon av IEAs seneste rapport på Bio-CCS v/Mario Ditaranto, SINTEF

11:15-11:45

Marin biomasseproduksjon som klimatiltak v/Solveig van Nes, Bellona

11:45-12:15

Lunsj

12:15-12:45

Siste nytt fra EBTP og andre EU fora v/Judit Sandquist, SINTEF

12:45-13:15

Nye utlysninger og muligheter i Horizon 2020 v/Tor Ivar Eikaas, Forskningsrådet

13:15-14:00

Diskusjon rundt dagens presentasjoner